SEED of CHANGE

 

Kiem van veranderen

Over MORELESS

Moreless is een jonge moderne dynamische onderneming met verschillende specialismen. Alle activiteiten zijn gericht op ondersteuning opdrachtgever. Kernwaarden zijn integriteit, transparant, toetsbaar, non-discriminatoir, samenwerken en samen doen. 

MORELESS

W. van Oranjestraat 12

 

2661EX Bergschenhoek

 

Tel.         06-52551970                   Email     info@moreless.name

      Specialisatie

 

 

MORELESS is een jonge moderne en dynamische onderneming waarin verschillende specialismen met elkaar zijn verenigd.  De missie van MORELESS is het ondersteunen van de opdrachtgever met alle ten dienste staande specialisaties en vaardigheden.

 

 

 

Bio-structuur analyse

 

Dit is een persoonlijkheidsstructuuranalyse die inzichtelijk maakt de afzonderlijke kenmerken van onze biologische structuurelementen en op deze wijze inzicht verschaft in uw persoonlijkheid.

 

Structogram

 

Moreless is een gelicenceerd trainer Structogram en Triogram. Paul MacLean, een Amerikaanse specialist op het gebied van persoonlijke ervaringen in zijn periode als neuroloog en hersenonderzoek, mogen ervaren dat indien door welke oorzaak dan ook, een deel van onze hersenen niet functioneert, dit soms geheel of ten dele wordt overgenomen door delen van de hersenenen. Daaruit volgend onderscheidt hij 3 soorten hersen van de mens. Dit zijn de hersenstam, de tussenhersenen en de grote hersenen. Ieder hersendeel een een specifieke invloed op ons functioneren. Moreless kan door middel van een bio-structuuranalyse, tesamen met de betrokkene in welke verhouding ieder hersendeel op de overige delen invloed heeft. Dit is de basis voor onze persoonlijkheid. Niemand weet zoveel over u als uzelf. U beschikt zelf over het totaal van uw ervaringen Structogram is een gedragsanalyse model dat inzicht geeft in uw genetisch bepaalde wijze van handelen op de verschillende vlakken. Uw opvoeding en omgeving ervaring heeft daar deels invloed op.

 

 

 

Derhalve krijgt u op deze wijze inzicht in uw handelen van uit uw genetisch bepaalde persoon. Op deze wijze kunt u uw gedrag bewust inzetten om datgene wat u wilt realiseren ook daadwerkelijk gebeurt.Door Moreless wordt de methodiek van Structogram op individuele - en op groep of team basis aangeboden. Dit in zowel de Nederlandse als de Duitse en Engelse taal.

 

Triogram

 

Moreless kan middels de gedragsanalyse van verschillende individuen, een groep of een team, inzicht verschaffen op het functioneren  daarvan als geheel, op basis van de persoonlijke kenmerken van de verschillenende personen in relatie met elkaar. Op deze wijze wordt zichtbaar welke persoonlijkheidskenmerken aanvullend c.q. synergetisch kunnen zijn.

Het instrument wordt tevens aangeboden bij verandering management en/of het samenstellen van nieuw management(team). Middels de training wordt inzichtelijk het complementair functioneren van een team. Het toepassen van het model kan inzicht verschaffen op boardroom-,  management- en operationeel niveau.

Moreless kan u middels dit eenvoudige maar complexe instrument inzicht verschaffen in uw persoonlijkheid

Copyright 2003 CompanyName.com  
Moreless consultancy