SEED of CHANGE

 

Kiem van veranderen

Over MORELESS

Moreless is een jonge moderne dynamische onderneming met verschillende specialismen. Alle activiteiten zijn gericht op ondersteuning opdrachtgever. Kernwaarden zijn integriteit, transparant, toetsbaar, non-discriminatoir, samenwerken en samen doen. 

MORELESS

W. van Oranjestraat 12

 

2661EX Bergschenhoek

 

Tel.         06-52551970                     Email     info@moreless.name

      Toelichting

 

 

MORELESS is een jonge moderne en dynamische onderneming waarin verschillende specialismen met elkaar zijn verenigd.  De missie van MORELESS is het ondersteunen van de opdrachtgever met alle ten dienste staande specialisaties en vaardigheden.

 

 Read More about       Bio-structuuranalyse

 

 

Bio-structuur analyse

 

Structogram

 

Moreless is een gelicenceerd trainer Structogram en Triogram. Structogram is een gedragsanalyse model dat inzicht geeft in uw genetisch bepaalde wijze van handelen op de verschillende vlakken. Uw opvoeding en omgeving ervaring heeft daar deels invloed op. Derhalve krijgt u op deze wijze inzicht in uw handelen van uit uw genetisch bepaalde persoon. Op deze wijze kunt u uw gedrag bewust inzetten om datgene wat u wilt realiseren ook daadwerkelijk gebeurt.Door Moreless wordt de methodiek van Structogram op individuele - en op groep of team basis aangeboden. Dit in zowel de Nederlandse als de Duitse en Engelse taal.

 

 

 

 

 

Moreless nodigt u uit voor een uitgebreid gesprek voor het aanwenden van de benoemde specialismen. Neem voor een nadere kennismaking kontakt op.

 

 

 

 

Triogram

 

Moreless kan middels  gedragsanalyse van anderen, Inzicht krijgen in het omgaan met anderen. Tevens kan het een groep of een team inzicht verschaffen op het functioneren  daarvan. Het instrument wordt tevens aangeboden bij verandering management en/of het samenstellen van nieuw management. Middels de training wordt inzichtelijk het complementair functioneren van een team. Het toepassen van het model kan inzicht verschaffen op boardroom-,  management- en operationeel niveau.

Copyright 2003 CompanyName.com  
Moreless consultancy