SEED of CHANGE

 

Kiem van veranderen

Over MORELESS

Moreless is een jonge moderne dynamische onderneming met verschillende specialismen. Alle activiteiten zijn gericht op ondersteuning opdrachtgever. Kernwaarden zijn integriteit, transparant, toetsbaar, non-discriminatoir, samenwerken en samen doen. 

MORELESS

W. van Oranjestraat 12

 

2661EX Bergschenhoek

 

Tel.         06-52551970                     Email     info@moreless.name

      Specialisatie

 

 

MORELESS is een jonge moderne en dynamische onderneming waarin verschillende specialismen met elkaar zijn verenigd.  De missie van MORELESS is het ondersteunen van de opdrachtgever met alle ten dienste staande specialisaties en vaardigheden.

 

 

 

Mediation

 

Moreless Mediator is zich er van bewust over het ontstaan en het verloop van conflicten. Daarnaast heeft hij de kennis ten aanzien van de invloed die goede en duidelijke communicatie kan hebben op het verdere conflict verloop. Een mediator heeft de beschikking over verschillende interventiemethodieken volgens een zeer gestructureerd proces. Te denken valt aan een uitgebriede intake met daarop volgend een exploratie periode. Vervolgens zal afhankelijk van het soort conflict een onderhandelingsproces op gang worden gebracht, dat uitgebreid en concensieus zal worden vastgelegd. 

Er zijn vele vormen van conflict oplossingen, waarbij de meest uitgaan van de stelling winnen versus verliezen. Het is vaak een strijd om juridische feiten. Mediation is een meer cooperatieve vorm van conflict oplossing, waarbij recht wordt gedaan aan de belangen van elke betrokkene. Beide partijen streven naar een gemeenschappelijk verhaal, op basis waarvan naar een redelijke oplossing wordt gezocht.

 

 

 

Streven met mediation

 

Moreless wil met mediation aanbieden te komen tot een vastellingsovereenkomst, waarbij het belangrijk is dat beide partijen zich erin herkennen en er mee instemmen.

Moreless is een objectieve kathalisator binnen dit proces, waarbij er wordt opgetreden als een bemiddelingsdeskundige. Moreless zal tussen de betreffende partijen instaan en vanuit die positie haar kwaliteiten inzetten om  bij te dragen aan het oplossen van het betreffende conflict.

De mediation die Moreless aanbied heeft een directe relatie met de overige specialisaties binnen de sociaal wetenschappelijke context. Te denken valt aan Coachen, maar ook teambuilding in een veranderende organisatie, Bio-structuuranalyse.

Moreless vindt dat bij mediation een aantal eigenschappen / voorwaarden hoort welke essentieel zijn voor een zo optimaal resultaat. Deze eigenschappen / voorwaarden zijn , vrijwilligheid, vertrouwen of beslotenheid, onderhandelingsbereidheid en onderhandelingsruimte. 

Copyright 2003 CompanyName.com  
Moreless consultancy