SEED of CHANGE

 

Kiem van veranderen

Over MORELESS

Moreless is een jonge moderne dynamische onderneming met verschillende specialismen. Alle activiteiten zijn gericht op ondersteuning opdrachtgever. Kernwaarden zijn integriteit, transparant, toetsbaar, non-discriminatoir, samenwerken en samen doen. 

MORELESS

W. van Oranjestraat 12

 

2661EX Bergschenhoek

 

Tel.         06-52551970                     Email     info@moreless.name

      Toelichting

 

 

MORELESS is een jonge moderne en dynamische onderneming waarin verschillende specialismen met elkaar zijn verenigd.  De missie van MORELESS is het ondersteunen van de opdrachtgever met alle ten dienste staande specialisaties en vaardigheden.

 

Read More

 

 

Coachen

 

Moreless is professionele coachvoor  personal en mental coaching op individuele basis. De coachee (de gecoachte) is een gelijkwaardige partner van de coach. Vanuit deze basis zal Moreless de coachee ondersteunen om oplossingen te zoeken voor diens coachvraag. Daarnaast is Moreless professioneel coaching vaardig in teamcoaching, executive en boardroom coaching. Moreless zal in een coachingtraject-proces professioneel begeleiden om tot het gewneste doel of resultaat te komen.

 

Moreless nodigt u uit voor een uitgebreid gesprek voor het aanwenden van de benoemde specialismen. Neem voor een nadere kennismaking kontakt op.

 

 

 

 

 

Samenwerking

 

Coachen is een manier om in alle vertrouwelijkheid de mogelijkheden te verkennen om tot een gesteld doel te komen. Moreless is daarin een ondersteunende factor, die open, integer en op basis van vertrouwen samen met de coachee op ontdekkingsreis gaat, waarbij het belang van de coachee op de voorgrond staat.

Copyright 2003 CompanyName.com  
Moreless consultancy