SEED of CHANGE

 

Kiem van veranderen

Over MORELESS

Moreless is een jonge moderne dynamische onderneming met verschillende specialismen. Alle activiteiten zijn gericht op ondersteuning opdrachtgever. Kernwaarden zijn integriteit, transparant, toetsbaar, non-discriminatoir, samenwerken en samen doen. 

MORELESS

W. van Oranjestraat 12

 

2661EX Bergschenhoek

 

Tel.         06-52551970                   Email     info@moreless.name

      Specialisatie

 

 

MORELESS is een jonge moderne en dynamische onderneming waarin verschillende specialismen met elkaar zijn verenigd.  De missie van MORELESS is het ondersteunen van de opdrachtgever met alle ten dienste staande specialisaties en vaardigheden.

 

 

 

Verandering Management

 

Moreless heeft ervaring in het samenstellen van een synergetisch management team. Dit kan o.a. door het updaten van het huidige management team maar ook door het vernieuwen van het gehele team. Moreless kan  in de meest uiteenlopende ondernemingen,  interim management verzorgen in strategische of operationele teams. Om dit te realiseren worden ook de andere aanwezige specialismen aangewend.

 

 

 

Complementair Management

In een bestaande organisatie zijn er verschillende besluitvormende niveau's. Elk van deze niveau's bestaan uit verschillende mensen met verschillende karakters en gedragingen. Dat wil niet zeggen dat de leden van een dergelijk team aanvullend op elkaar zijn en daardoor synergie weten te bewerkstelligen. Morelss beschikt middels Structogram en Trigram over de instrumenten om dit door het team zelf te laten ontdekken en welke competenties daarin allemaal een rol spelen. Afhankelijk van het resultaat worden aanbevelingen gedaan om tot een complementair team te komen.  

 

 

 

 

Interim Management

 

Moreless hanteert onder meer de kernbegrippen, vertrouwen, open, transparant en integer.  Moreless zal in alle respect en openheid, vaststellen wat mogelijke verbeteringen zullen zijn, en zal dit als zodanig aan de opdrachtgever terugkoppelen. 

Moreless beschikt over een uitgebreid Europees netwerk dat zal worden aangesproken in het kader van het specifieke karakter en vraagstelling van de opdrachtgever.

 

 

 

Risk Management

Risk Management hangt zeer nauw samen met Risk Assessment. Het is een onderdeel van de beheersmatige zijde daarvan. Daarnaast is het een strategisch en beleidsmatig instrument op reeds vanuit preventieve zijde, te komen tot een plan van aanpak waardoor mogelijke risico volle interventies binnen de organisatie, worden voorkomen. Zodra je door risk assessment duidelijk en inzichtelijk hebt gekregen welke de mogelijke risico's maar ook mogelijke interventoren er zijn, is het mogelijk middels Risk-Management tot maatregelen te komen. Moreless heeft de kennis om beide aan beide aspecten invulling te geven en u daarbij te ondersteunen.

 

Copyright 2003 CompanyName.com  
Moreless consultancy