SEED of CHANGE

 

Kiem van veranderen

Over MORELESS

Moreless is een jonge moderne dynamische onderneming met verschillende specialismen. Alle activiteiten zijn gericht op ondersteuning opdrachtgever. Kernwaarden zijn integriteit, transparant, toetsbaar, non-discriminatoir, samenwerken en samen doen. 

MORELESS

W. van Oranjestraat 12

 

2661EX Bergschenhoek

 

Tel.         06-52551970                    Email     info@moreless.name

      Toelichting

 

 

MORELESS is een jonge moderne en dynamische onderneming waarin verschillende specialismen met elkaar zijn verenigd.  De missie van MORELESS is het ondersteunen van de opdrachtgever met alle ten dienste staande specialisaties en vaardigheden.

 

Read More

 

 

Risk Assessment

 

Moreless ondersteunt opdrachtgevers in het volledige risk assessment traject. Afhankelijk van de organisatie , het aanwezige (soorten) risico zal Moreless de opdrachtgever in alle te nemen stappen ondersteunen. Daarbij worden de navolgende stappen gevold.

Als eerste zal de context van de aanwezige risico's in beeld worden gebracht. Daarop volgend zal een identieficatie van de betreffende risico's worden uitgevoerd en zullen de risicos nader worden gekwantificeerd. Op basis hiervan inzichtelijk gemaakt op basis van Damage Control, welke juridische mogelijkheden er zijn om geconstateerde risico's weg te nemen, beheerbaar te maken of af te dekken.  Er zal getracht worden om het risico te mitigeren. Moreless zal een risico management plan samenstellen waarin de risico's zijn gedefinieerd en mogelijk aanpassingen worden opgenomen.  In overleg met de opdrachtgever zal Moreless de risico's monitoren en op geregelde tijden evalueren. Op basis van de evaluaties zullen adviezen worden opgemaakt om de risico's te beperken of weg te nemen.

  

 

Moreless nodigt u uit voor een uitgebreid gesprek voor het aanwenden van de benoemde specialismen. Neem voor een nadere kennismaking kontakt op.

 

 

 

 

 

Integriteit

 

Moreless is een open, transparante en non discriminatoire  onderneming, welke integriteit hoog in het vaandel heeft staan.  Moreless kan inzicht verschaffen in de interne integriteit van de organisatie van de opdrachtgever. Daarnaast is het mogelijk om inzicht te krijgen in de integriteit van de partner/ relatie ondernemingen waarmee de opdrachtgever zakelijke relaties heeft.

Copyright 2003 CompanyName.com  
Moreless consultancy