SEED of CHANGE

 

Kiem van veranderen

Over MORELESS

Moreless is een jonge moderne dynamische onderneming met verschillende specialismen. Alle activiteiten zijn gericht op ondersteuning opdrachtgever. Kernwaarden zijn integriteit, transparant, toetsbaar, non-discriminatoir, samenwerken en samen doen. 

MORELESS

W. van Oranjestraat 12

 

2661EX Bergschenhoek

 

Tel.         06-52551970                  Email     info@moreless.name

      Specialisatie

 

 

MORELESS is een jonge moderne en dynamische onderneming waarin verschillende specialismen met elkaar zijn verenigd.  De missie van MORELESS is het ondersteunen van de opdrachtgever met alle ten dienste staande specialisaties en vaardigheden.

 

 

 

Consultancy

 

Moreless richt zich in consultancy voornamelijk in het aanbieden van expertise aan de opdrachtgever op de navolgende specialismen.

Inzicht verkrijgen in de financiele positie van toekomstige zakenpartners. Daarbij is het essentieel om inzicht te hebben in niet alleen de gepubliceerde financiele gegevens maar ook die welke een directe relatie hebben met de overige ondernemingen deel uitmakend van dit concern. Te denken valt aan garantieperiodes etc.

 

Moreless richt zich tevens op integriteit in de breedste zin van het woord. Voorop staat dat je als onderneming inzicht wil hebben in de interne integriteit. Daarbij wordt niet alleen gedacht het handelen van personen maar ook wordt er gekeken naar de processen en structuren waarbinnen dit handelen plaats vindt of heeft gevonden. Een vervolg daarop kan zijn een bewustwordingstraject ten aanzien van integer handelen, middels dilemma trainingen aan personen en groepen, die op basis van een inventarisatie binnen de specifieke risico groep vallen.

Naast dit alles dient de zogenaamde externe integriteit niet te worden vergeten. Regelmatig wordt vastgesteld dat incidenten van niet integer handelen worden geinitieerd van uit de externe relaties. Ook ten aanzien van de zakenrelaties is door Moreless een methodiek ontwikkeled om dit duidelijker te krijgen.

 

 

 

 

Moreless ondersteund (niet)overheidsinstellingen in aanbestedings procedures, om inzichtelijk te krijgen wie de toekomstige zakenrelaties daadwerkelijk is en dit overeenstemt met de werkelijkheid.

 

 

Buitenland

 

Moreless richt zich voornamelijk op de Nederlandse markt. Echter daarnaast beschikt Moreless over een beduidend uitgebreid Europees netwerk, ten aanzien van deze verschillende specialisaties. Derhalve heeft Moreless een breed spectrum van mogelijk varianten om een oplossing aan te bieden. Deze kwaliteiten zullen in de toekomst verder zal worden uitgebreid.

 

Visie-missie

 

Moreless staat voor open, integer, transparant te handelen en toetsbaar te zijn op het resultaat en het ontstaan van dit resultaat.

 

 

 

 

Copyright 2003 CompanyName.com  
Moreless consultancy