SEED of CHANGE

 

Kiem van veranderen

Over MORELESS

Moreless is een jonge moderne dynamische onderneming met verschillende specialismen. Alle activiteiten zijn gericht op ondersteuning opdrachtgever. Kernwaarden zijn integriteit, transparant, toetsbaar, non-discriminatoir, samenwerken en samen doen. 

MORELESS

W. van Oranjestraat 12

 

2661EX Bergschenhoek

 

Tel.         06-52551970                    Email     info@moreless.name

      Toelichting

 

 

MORELESS is een jonge moderne en dynamische onderneming waarin verschillende specialismen met elkaar zijn verenigd.  De missie van MORELESS is het ondersteunen van de opdrachtgever met alle ten dienste staande specialisaties en vaardigheden.

 

Read More about Management

 

 

Management

 

Moreless heeft ervaring in het samenstellen van een synergetisch management team. Dit kan o.a. door het updaten van het huidige management team maar ook door het vernieuwen van van het gehele team. Moreless kan  in de meest uiteenlopende ondernemingen,  interim management verzorgen in strategische of operationele teams. Om dit te realiseren worden ook de andere aanwezige specialismen aangewend.

 

 

 

 

 

 

Moreless nodigt u uit voor een uitgebreid gesprek voor het aanwenden van de benoemde specialismen. Neem voor een nadere kennismaking kontakt op.

 

 

 

 

 

Kernbegrippen

 

Moreless hanteert onder meer de kernbegrippen, vertrouwen, open, transparant en integer.  Moreless zal in alle respect en openheid, vaststellen wat mogelijke verbeteringen zullen zijn, en zal dit als zodanig aan de opdrachtgever terugkoppelen. 

Moreless beschikt over een uitgebreid Europees netwerk dat zal worden aangesproken in het kader van het specifieke karakter en vraagstelling van de opdrachtgever.

Copyright 2003 CompanyName.com  
Moreless consultancy